Trong thời gian qua, giới domainer thế giới đã bàn tán xôn xao về việc Amazon đăng ký các domain KindleAir.com, KindleEarth.com, KindleWater.com, mở màn cho việc cho ra đời hàng loạt các chủng loại Kindle mới trong tương lai.

Mặc dù thông tin về Whois các domain này đều bị dấu nhưng các domainer đã chứng minh được nó thuộc về Amazon thông qua sử dụng các công cụ tìm kiếm Whois nâng cao.

Hiện không ai có thể khẳng định được Amazon sẽ làm gì với các domain này nhưng theo nhận định, đây rõ ràng là một chiến lược sản phẩm lớn do các domain đều bắt đầu bằng chữ Kindle và kết thúc bằng 3 thứ quan trọng nhất trong cuộc sống: không khí, đất và nước.

Chúng ta hãy xem Amazon với sản phẩm Kindle sẽ triển khai các domain này như thế nào nhé

domain.name.vn