6 Hype

Thời Trang Trẻ Em – một mảng kinh doanh tiềm năng nhất, sinh lợi nhiều nhất và luôn có những khách hàng chịu chi nhiều nhất, có thể nói là dẫn đầu trong 4 mảng chính của ngành thời trang nói chung (3 mảng còn lại là: thời trang phổ thông, thời trang công sở và thời trang thể thao).

Giá bán: 1.000.000.000 (một tỷ đồng)